Правительство Казахстана намерено снизить НДПИ в обмен на обещания не сокращать рабочих

Правительство Казахстана намерено снизить НДПИ в обмен на обещания не сокращать рабочих

29 января 2009, 17:14Рынки