"Штокман" обезглавлен

"Штокман" обезглавлен

19 апреля 2010, 11:45Рынки