ЛУКОЙЛ намерен довести долю в РИТЭК до 95%

ЛУКОЙЛ намерен довести долю в РИТЭК до 95%

16 апреля 2009, 10:32Рынки