Импорт бензина в Иране сократился на 50%

Импорт бензина в Иране сократился на 50%

12 октября 2009, 11:35Рынки