Инвестиции в геологоразведку в Иране за год составили около $100 млн

Инвестиции в геологоразведку в Иране за год составили около $100 млн

10 июля 2009, 12:13Рынки