ЛУКОЙЛ направит $118 млн на модернизацию "Карпатнафтохима"

ЛУКОЙЛ направит $118 млн на модернизацию "Карпатнафтохима"

8 апреля 2009, 11:19Рынки